Η Ηλεκτρομηχανολογική Ξάνθης ειδικεύεται σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Εξειδικευμένες ηλεκτρολογικές, εγκαταστάσεις ασφαλείας, συναγερμών, πυρανίχνευσης, μηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ

Η εταιρία


Η Ηλεκτρομηχανολογική Ξάνθης

 Δεμιτσίκης Χ.- Τενεκές Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. ειδικεύεται σε

  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρά ασθενή 
  • Εξειδικευμένες ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, ασφαλείας, συναγερμών, CCTV, πυρανίχνευσης, δομημένης καλωδίωσης, συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων, κ.λ.π.
  • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις θέρμανση, κλιματισμός, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.

  • Φωτοβολταϊκά συστήματα 

     Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο 4ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας

     με τηλέφωνα επικοινωνίας 25410 75204 - 67242 και fax 25410 83142. 
    
     Στις εγκαταστάσεις στεγάζονται χώροι γραφείων, έκθεσης υλικών καθώς και χώροι συνεργείων-αποθήκης, χώροι εργαζομένων και υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι.   active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης